KOLAGOM KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal zorunluluklar doğrultusunda hareket etmeyi hedeflemiş olup,

Müşteri beklentilerinin karşılanmasında sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmaya destek olmayı, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı,

Çok yönlü iletişimle müşteri-tedarikçi-çalışan önerileri ile bize duyulan güven ve memnuniyeti devam ettirmeyi,

Bütün faaliyet, ürün ve hizmetlerde kaliteye, çevreye etkisi olan veya iş sağlığı ve güvenliği için risk taşıyan unsurların belirlenmesi ve proaktif önlemler alınarak indirgenmesi ve etkinliğinin izlenmesi için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması kalite ve isg - çevre bilincinin ve farkındalığının arttırılması;

Entegre Yönetim Sistemini yasal zorunluluklar çerçevesinde DIN EN ISO 9001;2015, DIN EN ISO 14001;2015, DIN EN ISO 45001; 2018 standartlarına uygun dokümante edilmiş olarak tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulanmasını, sistem performansının sürekli iyileşimini ve gelişimini sürdürülmesini,

Taahhüt ediyoruz.

Kilometre Taşlarımız
1975'ten Günümüze
1975
Kolagom 1975'ten Günümüze,
Günümüzden Geleceğe...
E-Katalog

Şirket Politikamız, Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz ve Faaliyet alanlarımız için kataloğumuzu indirerek detaylı inceleyebilirsiniz!

Kataloğu İndirin
Kolagom Fuar Duyuruları

Basında ve Fuar Haberlerimizi daha hızlı takip edebilir ve yakın çekim detaylarımızla haberlerimizden bilgi alın!

Fuar Takvimi